Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne, Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Szkole Podstawowej we Wrześnicy. Na zaproszenie Wójta Gminy Sławno – Ryszarda Stachowiaka przybyli goście – dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy przedszkoli oraz placówek niepublicznych, a także nauczyciele – emeryci. Wśród gości byli też radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji oraz tegoroczni stypendyści wraz z rodzicami.
Wydarzenie rozpoczęła scenka „z życia szkoły”, przygotowana i odegrana przez uczniów SP we Wrześnicy. Po prezentacji zakończonej serdecznymi życzeniami dla pedagogów i wychowawców można było stwierdzić, że szkoła widziana okiem ucznia i okiem nauczyciela to dwa, zupełnie różne światy. Były też występy wokalne, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i sprzętu uczniowie przygotowali humorystyczne wywiady z uczniami. Wyświetlony, kilkuminutowy film TV SP Wrześnica niejednokrotnie wywoływał salwy śmiechu wśród publiczności.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak, który w swoim przemówieniu podkreślał wysiłek i trud wkładany przez nauczycieli i pedagogów w uczenie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Życzył wszystkim sukcesów, zadowolenia z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności. Wojciech Szczęsny, wiceprezes oddziału ZNP w Sławnie przekazał życzenia i kwiaty nauczycielom i pracownikom oświaty.
Wręczono również nagrody Wójta Gminy Sławno dla kierowników jednostek i nauczycieli, którzy w ostatnim roku w sposób szczególny wyróżniali się w swojej pracy podejmując też wiele pozaszkolnych inicjatyw. Nagrody otrzymali:
• Iwona Duszyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrześnicy,
• Małgorzata Jakimiak – dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie,
• Ewa Mirowska-Tworek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żukowie,
• Małgorzata Sałusz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrowicach.
Wśród nauczycieli Nagrodą Wójta Gminy Sławno wyróżnieni zostali:
• Anna Rabenda z Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie oraz
• Wojciech Szokalski ze Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.
Po zakończeniu ścieżki awansu zawodowego i zdaniu egzaminu Paulina Cichocka – nauczyciel SP we Wrześnicy, po publicznym złożeniu ślubowania otrzymała z rąk Wójta akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Kolejna część uroczystości poświęcona była najlepszym uczniom. Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak wręczył 32 uczniom i absolwentom szkół gminnych stypendia naukowe. Pięcioro spośród nich otrzymało też stypendia naukowe, współfinansowane ze środków unijnych w ramach realizacji projektu „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość”.
Z naszej szkoły stypendia naukowe otrzymali: Natalia Pietrzyk, Jakub Baran, Barbara Jastrzębska, Oskar Wiktor, Igor Konieczny, Oliwier Konieczny i absolwenci: Wiktoria Drop, Zofia Mrugalska, Klaudia Wdówka i Weronika Szostakiewicz. Natomiast stypendia ze środków unijnych otrzymali: Jakub Baran, Barbara Jastrzębska i Natalia Pietrzyk.
Miłe przedpołudnie zakończył słodki poczęstunek.

 

/Informacje ze strony internetowej UG Sławno/

« z 6 »