Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W sobotę, 28 października 2017 r. w holu Szkoły Podstawowej w Żukowie zorganizowano Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu naszej gminy, nauczyciele emeryci oraz uczniowie – stypendyści i ich rodzice. Wśród gości zaproszonych byli także Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Robert Stępień oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.


Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak, który w swoim przemówieniu podkreślał wysiłek i trud wkładany przez nauczycieli i pedagogów w uczenie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Życzył wszystkim sukcesów, zadowolenia z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności. Do życzeń w swoim wystąpieniu dołączył się Robert Stępień – Kurator Oświaty. Życzenia i gratulacje złożyli także przedstawiciele związków zawodowych.
Uroczystość była okazją do wręczenia Nagród Wójta Gminy Sławno dla dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w swojej codziennej pracy pedagogicznej i wychowawczej. Wyróżniona została pani Ewelina Drop-Konieczna z naszej szkoły.
Kolejna część uroczystości poświęcona była najlepszym uczniom naszych szkół. Łącznie 27 uczniów i absolwentów naszych szkół otrzymało stypendia naukowe i specjalne. Tym samym przez 10 miesięcy otrzymywać będą wsparcie w wysokości 100-150 zł miesięcznie na rozwijanie własnych talentów i umiejętności. Uczniom towarzyszyli rodzice, niezwykle dumni ze swoich pociech.

Informacja oraz zdjęcia ze strony gminaslawno.pl