Ewelina Drop-Konieczna ze Szkoły Podstawowej we Wrześnicy – laureatką konkursu MEN „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”

W poniedziałek, 9 października 2017 r., podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. W uroczystej gali wręczenia nagród wzięłą udział m.in. Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska–Kulesza. Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w konkursie zaprosiło nauczycieli, którzy niosą pomoc innym i angażują się na rzecz osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Zadaniem głównym konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Nagranie trzeba było przesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z uzasadnieniem.
W ciągu miesiąca, od dnia ogłoszenia konkursu, do MEN nadesłano blisko 250 zgłoszeń. Podczas finału Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nagrodziła 12 nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem, bezinteresownością oraz wielkim sercem codziennie pokazują swoim uczniom czym jest niesienie pomocy innym.
Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazła się pani Ewelina Drop-Konieczna ze Szkoły Podstawowej we Wrześnicy. Od wielu lat Pani Ewelina Drop-Konieczna potrafi pobudzić inicjatywę uczniów i rodziców poprzez inspirowanie ich do działań promujących m.in. szkołę, idee wolontariatu i patriotyczne wartości na forum szkoły i w środowisku pozaszkolnym. Jest założycielką i koordynatorką prężnie działającego Szkolnego Koła Wolontariatu, które skupia liczne grono uczniów. Wraz z uczniami działającymi w SKW została wyróżniona udziałem w ogólnopolskim projekcie „Nakręceni Wolontariusze”. Docenieniem działalności społeczne i charytatywnej pani Eweliny Drop-Koniecznej było przyznanie tytułu Osobowości Roku 2015 i 2016 Powiatu Sławieńskiego oraz dwukrotne zdobycie tytułu: Nauczyciel Roku Powiatu Sławieńskiego (rok 2015, 2016) w plebiscytach organizowanych przez Dziennik Bałtycki.
/Informacje ze stron internetowych MEN i KO w Szczecinie/