SZKOLNA GALA WOLONTARIATU

„Życie jest po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej innym ludziom”
16 grudnia Wolontariusze Szkolnego Klubu zorganizowali wyjątkową Galę. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać , jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania swoich kolegów i koleżanki.
Na Gali przedstawiono ideę wolontariatu oraz nagrodzono najbardziej aktywnych wolontariuszy 2016 roku za ich postawę, pracę, zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.  Miłym momentem było wręczenie pani sołtys Agnieszce Szczepaniec szczególnego wyróżnienia od Wolontariuszy z Wrześnicy. Nagrodzono również zwycięzców konkursu plastycznego „Pomocna Dłoń”.
Na zakończenie zaprezentowała się grupa teatralna w przedstawieniu „Ogrody Szczęścia”. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest każdego roku w naszej szkole zwieńczeniem i okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynią się do rozwoju i promowania wolontariatu wśród dzieci i młodzieży w naszej szkole. Wiele ciepłych słów Wolontariusze usłyszeli do Pani Dyrektor Iwony Duszyńskiej, która nie ukrywała dumy ze swoich uczniów – Wolontariuszy.