„DZIEŃ W …”

Szkoła nie musi kojarzyć się tylko z nudą, nauką i obowiązkami. Aby rozweselić szkolną przestrzeń, uczniowie klasy VIII zapoczątkowali akcję pod hasłem „Dzień w…”. Jako pierwszy odbył się „Dzień w klapkach”. W planach są dni: w kaloszach, kapeluszu, krawacie, muszce itd. Ósmoklasiści zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do udziału w tej zabawie.