DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ WE WRZEŚNICY

W dniu 06.06.2016 roku w Zespole Szkół we Wrześnicy  zorganizowano Dzień Otwarty. Miał on na celu zapoznanie z bogatym dorobkiem szkoły, oraz przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom, czyli szóstoklasistom z Warszkowa. W programie spotkania przewidziano prezentacje i filmy „Z życia szkoły” obrazujące codzienną pracę szkoły, sukcesy uczniów oraz działalność pozalekcyjną. Na początku uczniowie spotkali się z panią dyrektor Iwoną Duszyńską, która opowiedziała im o pracy szkoły, zajęciach pozalekcyjnych, projektach oraz osiągnięciach naszych uczniów. Następnie wybrani nauczyciele opowiedzieli o ciekawych formach aktywności uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszył się udział w pokazowych fragmentach lekcji w-f , doświadczeniach i zabawach z fizyką oraz pracach plastycznych.
Dzięki współpracy wielu nauczycieli i uczniów szkoła zaprezentowała swoje osiągnięcia i codzienną pracę. Dzień Otwarty Szkoły był okazją nie tylko do spotkania się z kadrą pedagogiczną, ale również do pokazania gościom panującego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji na indywidualność drugiego człowieka.
Mamy nadzieję, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym, a zatem do zobaczenia we wrześniu.

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ WE WRZEŚNICY