Dzień Nauczyciela w naszej szkole – uroczystość przygotowana przez Samorząd Uczniowski

Nauczycielom i Pracownikom Szkoły:
życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i całemu środowisku,
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.