DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE SŁAWNO

14 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Sławno odbyła się uroczystość z okazji  Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział pracownicy oświaty oraz uczniowie – stypendyści, wraz z rodzicami. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonali Ryszard Stachowiak – Wójt Gminy Sławno oraz Anna Fikier – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. Podsumowali ostatni rok szkolny, podziękowali pracownikom oświaty za trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży oraz uczniom i ich rodzicom, za coraz lepsze wyniki egzaminów, a także pomoc i wspieranie placówek oświatowych.
Jedną z  Nagród Wójta Gminy Sławno, będącą uznaniem za wyróżniającą organizację pracy szkoły i działalność, która zapewnia dobry poziom nauczania i dobry wizerunek szkoły odebrała Dyrektor Iwona Duszyńska.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE SŁAWNO1

Wręczono również Nagrody Wójta Gminy Sławno dla 2 nauczycieli za wybitne osiągnięcia i wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz działania, które przyczyniają się do rozwoju i wielu sukcesów szkoły. Jedną z nagród otrzymał nasz nauczyciel Gerard Kucharski.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE SŁAWNO2

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczono również po raz pierwszy Stypendia Wójta Gminy Sławno. Stypendia naukowe, artystyczne i za wybitne osiągnięcia otrzymało 39 uczennic i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminnych oraz absolwentów gimnazjów. Stypendia przyznane zostały w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno.

Uczniowie naszej szkoły, którzy otrzymali stypendia naukowe III stopnia:
Damian Bielak, Wiktoria Drop, Anna Jastrzębska, Dominika Kępa, Zofia Mrugalska i Klaudia Wdówka.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE SŁAWNO3DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE SŁAWNO4
Wszystkim  składamy serdeczne gratulacje!