DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa i utrudnionym dostępem do instytucji kultury Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowaliśmy w sposób wirtualny. Społeczność naszej szkoły „zaprosiła” nas do swoich domów i pokazała własne biblioteczne zbiory. Na zdjęciach zobaczymy książki najróżniejszych gatunków: baśnie, wiersze dla dzieci, powieści dla młodzieży, dorosłych, komiksy, wydawnictwa popularnonaukowe, serie wydawnicze itd. W okresie przymusowej izolacji czas spędzony z książką z własnej kolekcji może się stać najmilej zapamiętany.

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet