Drzewa genealogiczne uczniów klasy III

Tworzenie drzewa genealogicznego stwarza możliwość do nawiązywania szczególnej więzi dziecka ze starszymi pokoleniami. Umożliwia symboliczny powrót do korzeni, a odkrywanie przeszłości jest przyczyną rozmów , na które nie było dotąd czasu lub okazji. Wspomnienia rodzinne mają zaletę-integrują rodzinę.
Uczniowie klasy III  przygotowali pomysłowe drzewa genealogiczne swoich rodzin. Przy pomocy rodziców zbierali informacje o swych przodkach. Dzięki pracy domowej  pogłębili swą wiedzę na temat bliskich im osób. Efekty ich pracy przedstawiono na wystawce klasowej.