„DOPALACZE – ŻYCIA POŻERACZE”

19 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom profilaktycznego konkursu literackiego pod hasłem „Dopalacze – życia pożeracze”, którego organizatorami byli: Państwowy Powiatowy  Inspektor  Sanitarny w Sławnie, Komendant Powiatowy Policji w Sławnie, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie . Wzięło w nim udział 10 uczniów naszej szkoły. Komisja konkursowa przyznała I miejsce Jakubowi Baranowi (kl. VII) i III miejsce Krzysztofowi Chodynce (kl. III Gimnazjum). Prace uczestników poruszały ważny problem zdrowotnych, społecznych i prawnych skutków zażywania dopalaczy.
Gratulujemy również pozostałym uczniom: Natalii Pietrzyk, Amelii Brzezińskiej, Damianowi Bielakowi, Nikoli Borowskiej, Oldze Michałowskiej, Julii Jabłońskiej, Julii Myślak, Kacprowi Martyce, których wiersze i opowiadania również bardzo ciekawie wyrażały przesłanie konkursu.