Diecezjalne Spotkanie Młodych

Diecezjalne Spotkanie Młodych rozpoczęło się wniesieniem do namiotu kopii skrzatuskiej piety oraz powitaniem przez bp Zbigniewa Zielińskiego. Następnie dla uczestników spotkania wystąpił ks. Jakub Bartczak, rapujący ksiądz, który w swoich tekstach dzieli się świadectwem wiary. Po koncercie ważnym punktem spotkania było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po przerwie na posiłek oraz tańcach ewangelizacyjnych rozpoczęła się Mszą Święta której przewodniczył bp Zbigniew. Jak zawsze nie zastąpiona okazała się nasza diakonia ,,Tyle dobrego”. To był dobry dzień…