Członkowie Rady Rodziców

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY ROK SZKOLNY 2012/2013

• Klasa 0 –  Katarzyna Grochowska
• Klasa I –  Monika Strupiechowska
• Klasa II – Elżbieta Sandomierska
• Klasa III – Sylwia Sikora
• Klasa IV – Sylwia Jastrzębska
• Klasa V – Anna Wnuk
Klasa VI – Iwona Krajewska

Opracowano na podstawie protokołów z  klasowych zebrań rodziców w dn. 12-20.09.2012r.