Błękitna planeta Ziemia

Ziemia jest piękną planetą. Urody dodaje jej błękitna woda i spowijające ją często warstwy białych chmur. To piękno na zajęciach plastyki próbowali oddać uczniowie klas  V, VI, VII.