Bezpieczne wakacje 2012

Już po raz drugi nasza szkoła przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.
Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.
Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 roku.
Więcej informacji na stronie http://bezpiecznewakacje.pl/