FESTYN CHARYTATYWNY W DARŁOWIE

3 grudnia przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu, pod opieką p. E. Drop-Koniecznej i p. L. Nowak, uczestniczyli w 15. edycji Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja. Jest to coroczny festyn charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na wsparcie pracy wolontariuszy z powiatu sławieńskiego. Festyn odbył się w iście zimowej aurze, ale perspektywa spotkania ze Świętym Mikołajem rozgrzewała wszystkich oczekujących na niego.
Nasi wolontariusze wraz ze swoimi rodzicami przygotowali do sprzedaży pyszne ciasta, ciasteczka i babeczki. Chętnych na nasze smakołyki nie brakowało …
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ich rodzinom za okazaną pomoc i ogromne serca.

« z 2 »

OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrześnicy, Wrześnica 19A, 76-122 Wrześnica, ogłasza nabór na stanowisko:

 1. Psycholog:
 • wymiar etatu – 6/22 etatu;
 • podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na postawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • wykształcenie – posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska psychologa zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Termin rozpoczęcia pracy – 01 września 2023 r.

 1. Pedagog:
 • wymiar etatu – 6/22 etatu;
 • podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na postawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • wykształcenie – posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Termin rozpoczęcia pracy – 01 września 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie;
 • życiorys zawodowy – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – podpisany czytelnie i własnoręcznie;
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

W przypadku posiadania kwalifikacji do zajmowania obu stanowisk istnieje możliwość ich połączenia i wtedy zatrudnienie w wymiarze 12/22 etatu.

Zgłoszenie kandydatów (wraz z niezbędnymi dokumentami) przyjmowane są do dnia 21 sierpnia 2023r. do godz. 14:00 w Szkole Podstawowej we Wrześnicy (z wyłączeniem dnia 14.08.2023 r.).          

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonicznym kandydata z dopiskiem: „Kandydat/tka na stanowisko … (wpisać stanowisko)”.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone powyżej oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowane telefonicznie o jej terminie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.

W ciągu miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów mogą być przez nich odbierane osobiście (za okazaniem dowodu tożsamości). Po tym czasie zostaną komisyjne zniszczone.

BAL ABSOLWENTÓW

Po oficjalnej części pożegnania ze szkołą, absolwenci mieli też swoją część nieoficjalną, czyli bal. Zaprosili na niego koleżanki i kolegów z kl. VII oraz wszystkich nauczycieli. Rodzice przygotowali piękną dekorację sali i pyszne przekąski. Obowiązywały stroje wieczorowe, a wszystko rozpoczęło się dostojnym zatańczeniem poloneza, tortem i gromkim „Sto lat” dla dumnych Absolwentów Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.
Zabawa była przednia, wszyscy byli radośni i dobrze się bawili. Klasa VII wręczyła absolwentom pamiątki, a wychowawczyni podziękowała Wychowankom i ich Rodzicom za pięć lat wspólnej pracy, życząc wszystkiego, co najlepsze. Na pożegnanie wręczyła również małe statuetki „mądrej sowy”, symbolizujące mądrość swoich uczniów i życzyła powodzenia w szkołach ponadpodstawowych i w dalszym życiu.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca uczniowie naszej szkoły zakończyli bieżący rok szkolny. Wszystko przebiegało w dostojnej atmosferze – absolwenci rozpoczęli uroczystość zatańczeniem poloneza, złożyli ślubowanie i przekazali poczet flagowy młodszym kolegom. Wszyscy odebrali świadectwa i z radością powitali wakacje.

« z 19 »

Zwiedziliśmy stolicę… !

W dniach 12 – 13 czerwca uczniowie kl. IV – VIII naszej szkoły pojechali na wycieczkę szkolną do Warszawy, zorganizowaną w ramach ministerialnego  projektu pn. Poznaj Polskę.
Był to wyjazd edukacyjno – integracyjny, podczas którego uczniowie zwiedzili min.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Muzeum Łazienki Królewskie; Zamek Królewski; Pałac Prezydencki; Belweder; Grób Nieznanego Żołnierza. Cel integracyjny również został zrealizowany – uczniowie klas starszych świetnie opiekowali się swoimi młodszymi koleżankami i kolegami.
Cała wycieczka odbyła się w bardzo dobrej atmosferze, uczniowie byli zdyscyplinowani, życzliwi i wyrozumiali, zawsze kulturalni i nieustannie pełni energii i dobrego humoru. W drodze powrotnej nie zabrakło entuzjazmu do licznych rozmów, śmiechów i wspólnego śpiewania aktualnych przebojów.

Za świetną atmosferę, panującą od pierwszych do ostatnich minut wycieczki, dziękują opiekunowie – p. L. Nowak, p. K. Wiśniewska i p. G. Kucharski.

« z 8 »

Spektakl profilaktyczny „Inny chłopak”

Dnia 15 maja br. uczniowie kl. IV – VIII naszej szkoły, wybrali się do Słupska na sztukę teatralną, wystawioną przez Teatr Profilaktyczny, ALERT z Wrocławia. Poznali tam historię Augusta, chłopca, który wskutek choroby miał zdeformowaną twarz i nie był akceptowany przez społeczeństwo, przede wszystkim przez uczniów elitarnej szkoły, do której uczęszczał po raz pierwszy. Wcześniej z wiadomego powodu uczył się w domu. Chłopiec musiał poradzić sobie z nieprzychylnymi mu kolegami z nowej szkoły, zdobywał prawdziwych przyjaciół, a jego postać stała się dowodem na to, że prawdziwą wartość człowieka dostrzega się patrząc w jego serce.
Była to dla młodych widzów lekcja szacunku, tolerancji i zrozumienia, że każdy z nas jest inny i niepowtarzalny, a inny, nie znaczy gorszy.
Wyjazd był sponsorowany z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.

« z 2 »

Ósmoklasisto – czas na zmiany… !

14 kwietnia uczniowie kl. VIII pod opieką wychowawczyni wybrali się na Targi Edukacyjne do Słupska.
W Hali Gryfia prezentowały się szkoły ponadpodstawowe z terenu miasta Słupska, które zachęcały tegorocznych ósmoklasistów do zainteresowania się ich ofertą edukacyjną. Uczniowie mogli tam pozyskać najważniejsze informacje o każdej szkole, danych profilach, kierunkach kształcenia, zawodach oraz możliwościach dalszej edukacji. Dzięki temu mogli ocenić, która ze szkół spełnia ich oczekiwania i pozwoli im na realizację aspiracji edukacyjnych.
Wyjazd miał też walory integracyjne, bo uczniowie pojechali pociągiem, poznali trasy do szkół, którymi są zainteresowani i które pokonali pieszo (kilkanaście kilometrów!), a na koniec mieli czas na wspólny posiłek i smaczne lody.

„Z gramatyką za pan brat” – zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego

Uczniowie kl. IV – VIII mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających z języka polskiego, które prowadzone są w ramach realizacji projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”. Korzysta z nich grupa uczniów, która z zaangażowaniem włącza się w tok zajęć. Pracują aktywnie, korzystając często z planszowych gier edukacyjnych, np. ortograficznych; multimedialnych platform edukacyjnych, np. ZPE lub internetowych portali edukacyjnych, np. „Pisupisu” czy „Wordwall”. Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów, poszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu gramatyki języka polskiego i kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa językowego.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Myśl Janusza Korczaka przyświecała wyjazdowi wychowawcy i uczniów klasy VI  do Multikina w Słupsku. Uczniowie, w ramach integracji zespołu klasowego, wybrali się na film przygodowy pt. „Luca”.
Wspólnie spędzony czas był bardzo cenny. Obejrzana opowieść okazała się być piękną i wzruszającą historią o przyjaźni, relacjach rodzinnych i rodzącej się miłości, czyli o wszystkim, czego młodzi widzowie doświadczają na co dzień we własnym życiu. Było też wiele scen zabawnych, podczas których słychać było śmiech zadowolonych uczniów.
Takim pozytywnym akcentem, uczniowie kl. VI zakończyli ten trudny rok szkolny i z uśmiechem i dobrą energią wkroczyli w czas wakacji.