4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem

W Europie choroby nowotworowe stanowią najczęstszą przyczynę przedwczesnych i możliwych do uniknięcia zgonów. W związku z powyższym, opracowano „Europejski kodeks walki z chorobami nowotworowymi”, który zawiera wskazówki pomocne w ograniczeniu ryzyka wystąpienia raka. Przestrzeganie zasad ujętych w aktualnej wersji podręcznika z pewnością przyczyni się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Zapraszam do zapoznania się z Europejskim kodeksem walki z rakiem.

Europejski kodeks walki z rakiem

Konkurs w ramach przedsięwzięcia profilaktycznego „Via Vitae – droga życia”

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w powiatowym konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Sławnie pod patronatem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty oraz Starosty Sławieńskiego.
Konkurs obejmuje opracowanie filmu opartego na fabule, którego treść ma zwrócić uwagę na jedno z zagrożeń:
– Profilaktyka uzależnień (dopalacze, alkohol, narkotyki, tytoń)
– Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu (kradzież z włamaniem, kradzieże, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, bójki, nie udzielenie pomocy, inne)
– Handel ludźmi, współczesne formy niewolnictwa i ekstremalnej przemocy
– Zagrożenia komunikacyjne, wypadki drogowe
– Skutki konfliktu z prawem
– Cyberprzemoc – współczesne zagrożenie społeczne (stalking, hejt, publikacja wizerunku bez zgody, inne).

Materiał filmowy nie może trwać dłużej niż 8-10 minut i powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i dalsze odtwarzanie na nośniku płyta VCD, DVD, pendrive.
Praca konkursowa może być wykonana przez osobę indywidualną lub zespół bez ograniczeń co do wielkości składu zespołu. Nad pracą zespołu musi czuwać nauczyciel opiekun, który zadba o jej wartość merytoryczną i edukacyjną.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sławnie www.slawno.policja.gov.pl.
Prace konkursowe należy przekazać/dostarczyć osobiście do dnia 15.05.2018 r. na adres Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Osoby – zespoły chętne mogą zgłaszać się do pedagog w celu wypełnienia i wysłania deklaracji udziału do dnia 20 grudnia 2017r.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać, to kochać i wymagać. Czytaj dalej

ROZWESELMY SZKOLNĄ PRZESTRZEŃ – APEL PANI PEDAGOG

Jak spędzić kreatywnie wolny czas? Nie przed telewizorem czy komputerem – przekonywała pani pedagog Agnieszka Woropaj, która w ramach działań profilaktycznych zorganizowała w klasie trzeciej zajęcia polegające na malowaniu kolorową kredą różnorodnych obrazów na chodniku przed szkolnym budynkiem. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się do tej zabawy. Sprawiła ona wszystkim wiele radości. Powstały barwne, pełne fantazji malowidła, które rozweseliły szkolną przestrzeń.
Pani pedagog zachęca wszystkie dzieci, młodzież oraz rodziców do ciekawego spędzania wolnego czasu. Zawsze znajdzie się kolorowa kreda i kawałek chodnika, aby powstały piękne obrazy.
Zaapelowała, aby zdjęcia w ten sposób wykonanych obrazów przesyłać na stronę szkoły, by wszyscy mogli je podziwiać.

„GRYFUŚ I PRZYJACIELE” W NASZEJ SZKOLE

Nasza szkoła włączyła się do programu profilaktycznego „Gryfuś i Przyjaciele”. W jego ramach najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedziła sierż. szt. Agnieszka Łukaszek, przedstawiciel KPP w Sławnie. Pani policjant uczyła dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz jak bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu. Przestrzegała również pierwszaki przed nieznajomymi oraz podała kilka rad, co zrobić w sytuacjach zagrożenia.
Pierwszoklasiści zadawali dużo pytań, byli zaciekawieni pogadanką pani policjant.