PORADNIKI

Światowy Dzień Walki z Depresją

Dnia 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją i nie zapomnieliśmy o tym ważnym dniu i o edukacji prozdrowotnej w tym temacie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, w Polsce – 4 miliony, w tym dzieci i młodzież.

Niestety depresja jest często nie rozpoznawalną chorobą, w szczególności u młodych ludzi, gdyż problem związany jest z tym, że dzieci i nastolatki inaczej reagują niż osoby dorosłe.

Bądźcie czujni w stosunku do swoich bliskich i kolegów, koleżanek!!!!

W związku z tym, nie możemy być obojętni. W miesiącu lutym będziemy poruszać tematy związane z depresją.

Depresja może dotknąć każdego. Bez względu na wiek, wyniki w nauce, popularność czy liczbę znajomych na Facebooku. Gorszy dzień może zdarzyć się każdemu. Jeśli jest ich jednak coraz więcej może to być objaw choroby, który wymaga pomocy specjalisty.

Nie lekceważ objawów jeśli u Ciebie występują. Powiedz o nich rodzinie, przyjacielowi, wychowawcy, pielęgniarce szkolnej. Zgłoś się do psychologa, pedagoga. Na pewno znajdzie się ktoś, kto Ci pomorze. Nie jesteś sam! Jeśli nie jesteś gotowy by o tym rozmawiać z kimś bliskim, skorzystaj z pomocy telefonicznej bądź on-line.

Oto nr telefonów, gdzie możesz uzyskać wsparcie i poradę. 

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

(22) 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

800121212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej i uzyskać pomoc, zajrzyj na te strony:

Twarze Depresji

https://zobaczjestem.pl/

https://forumprzeciwdepresji.pl/

http://depresja.org/

Strona główna

Główna

Pamiętajmy!

Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym, z czego 15% chorujących na nią popełnia samobójstwa a nawet do 60% ma myśli samobójcze. Badania mówią, że  codziennie z powodu depresji umiera 3800 osób, co 40s ktoś odbiera sobie życie.

Zachęcam do obejrzenia, krótkiego wywiadu z mistrzem olimpijskim:

 https://www.youtube.com/watch?v=A2xLLtMzbWI

Film  „Znikające dzieci – nastoletnia depresja” , który został przygotowany w ramach kampanii społecznej „Forum przeciw depresji”.

 

PORADNIKI:

 

depresja_rozumiesz-pomagasz_depresja_wieku_podeszlego_3_

depresja_rozumiesz-pomagasz_depresja_poporodowa_2_

depresja_rozumiesz-pomagasz_depresja_mlodziencza_5_

nastoletnia-depresja-poradnik-dla-mlodziezy

 

Bawiąc się – uczymy

Lego łączy, rozwija, wymaga kreatywnego myślenia oraz uczy wychodzenia ponad schematy – w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wynikających z realizacji projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, pani pedagog przeprowadziła zajęcia w sposób innowacyjny, odchodząc od ławek, aby uczniowie mogli poznawać swoje możliwości i nauczyć się myślenia abstrakcyjnego, co w edukacji pozwala osiągać sukcesy szkolne oraz nadrobić zaległości powstałe w czasie pandemii. Zajęcia miały również na celu ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

„Spotkanie przy herbatce”

25 lutego uczennice kl. VII pod opieką pani pedagog wybrały się na zajęcia wyjazdowe zorganizowane w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne. Realizacja tych zajęć była możliwa dzięki temu, że nasza gmina przystąpiła do projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, którego jednym z celów jest rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel.

Dziewczęta były w Słupsku w „Herbaciarni”, gdzie miło spędziły czas poza szkołą. Wróciły zadowolone, zrelaksowane i pozytywnie nastawione do życia w społeczności szkolnej.

Poradniki

poradniki

depresja_rozumiesz-pomagasz_depresja_poporodowa_2_

depresja_rozumiesz-pomagasz_depresja_mlodziencza_5_

depresja_rozumiesz-pomagasz_depresja_wieku_podeszlego_3_

nastoletnia-depresja-poradnik-dla-mlodziezy

Światowy Dzień Walki z Depresją

Dnia 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją i nie zapomnieliśmy o tym ważnym dniu i o edukacji prozdrowotnej w tym temacie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, w Polsce – 4 miliony, w tym dzieci i młodzież.

Niestety depresja jest często nie rozpoznawalną chorobą, w szczególności u młodych ludzi, gdyż problem związany jest z tym, że dzieci i nastolatki inaczej reagują niż osoby dorosłe.

Bądźcie czujni w stosunku do swoich bliskich i kolegów, koleżanek!!!!

W związku z tym, nie możemy być obojętni. W miesiącu lutym będziemy poruszać tematy związane z depresją.

Depresja może dotknąć każdego. Bez względu na wiek, wyniki w nauce, popularność czy liczbę znajomych na Facebooku. Gorszy dzień może zdarzyć się każdemu. Jeśli jest ich jednak coraz więcej może to być objaw choroby, który wymaga pomocy specjalisty.

Nie lekceważ objawów jeśli u Ciebie występują. Powiedz o nich rodzinie, przyjacielowi, wychowawcy, pielęgniarce szkolnej. Zgłoś się do psychologa, pedagoga. Na pewno znajdzie się ktoś, kto Ci pomorze. Nie jesteś sam! Jeśli nie jesteś gotowy by o tym rozmawiać z kimś bliskim, skorzystaj z pomocy telefonicznej bądź on-line.

Oto nr telefonów, gdzie możesz uzyskać wsparcie i poradę. 

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

(22) 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

800121212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej i uzyskać pomoc, zajrzyj na te strony:

Twarze Depresji

https://zobaczjestem.pl/

https://forumprzeciwdepresji.pl/

http://depresja.org/

Strona główna

Główna

Pamiętajmy!

Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym, z czego 15% chorujących na nią popełnia samobójstwa a nawet do 60% ma myśli samobójcze. Badania mówią, że  codziennie z powodu depresji umiera 3800 osób, co 40s ktoś odbiera sobie życie.

Zachęcam do obejrzenia, krótkiego wywiadu z mistrzem olimpijskim:

 https://www.youtube.com/watch?v=A2xLLtMzbWI

Film  „Znikające dzieci – nastoletnia depresja” , który został przygotowany w ramach kampanii społecznej „Forum przeciw depresji”.

4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem

W Europie choroby nowotworowe stanowią najczęstszą przyczynę przedwczesnych i możliwych do uniknięcia zgonów. W związku z powyższym, opracowano „Europejski kodeks walki z chorobami nowotworowymi”, który zawiera wskazówki pomocne w ograniczeniu ryzyka wystąpienia raka. Przestrzeganie zasad ujętych w aktualnej wersji podręcznika z pewnością przyczyni się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Zapraszam do zapoznania się z Europejskim kodeksem walki z rakiem.

Europejski kodeks walki z rakiem

Konkurs w ramach przedsięwzięcia profilaktycznego „Via Vitae – droga życia”

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w powiatowym konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Sławnie pod patronatem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty oraz Starosty Sławieńskiego.
Konkurs obejmuje opracowanie filmu opartego na fabule, którego treść ma zwrócić uwagę na jedno z zagrożeń:
– Profilaktyka uzależnień (dopalacze, alkohol, narkotyki, tytoń)
– Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu (kradzież z włamaniem, kradzieże, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, bójki, nie udzielenie pomocy, inne)
– Handel ludźmi, współczesne formy niewolnictwa i ekstremalnej przemocy
– Zagrożenia komunikacyjne, wypadki drogowe
– Skutki konfliktu z prawem
– Cyberprzemoc – współczesne zagrożenie społeczne (stalking, hejt, publikacja wizerunku bez zgody, inne).

Materiał filmowy nie może trwać dłużej niż 8-10 minut i powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i dalsze odtwarzanie na nośniku płyta VCD, DVD, pendrive.
Praca konkursowa może być wykonana przez osobę indywidualną lub zespół bez ograniczeń co do wielkości składu zespołu. Nad pracą zespołu musi czuwać nauczyciel opiekun, który zadba o jej wartość merytoryczną i edukacyjną.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sławnie www.slawno.policja.gov.pl.
Prace konkursowe należy przekazać/dostarczyć osobiście do dnia 15.05.2018 r. na adres Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Osoby – zespoły chętne mogą zgłaszać się do pedagog w celu wypełnienia i wysłania deklaracji udziału do dnia 20 grudnia 2017r.

ROZWESELMY SZKOLNĄ PRZESTRZEŃ – APEL PANI PEDAGOG

Jak spędzić kreatywnie wolny czas? Nie przed telewizorem czy komputerem – przekonywała pani pedagog Agnieszka Woropaj, która w ramach działań profilaktycznych zorganizowała w klasie trzeciej zajęcia polegające na malowaniu kolorową kredą różnorodnych obrazów na chodniku przed szkolnym budynkiem. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się do tej zabawy. Sprawiła ona wszystkim wiele radości. Powstały barwne, pełne fantazji malowidła, które rozweseliły szkolną przestrzeń.
Pani pedagog zachęca wszystkie dzieci, młodzież oraz rodziców do ciekawego spędzania wolnego czasu. Zawsze znajdzie się kolorowa kreda i kawałek chodnika, aby powstały piękne obrazy.
Zaapelowała, aby zdjęcia w ten sposób wykonanych obrazów przesyłać na stronę szkoły, by wszyscy mogli je podziwiać.