Akcja – Śniadanie Daje Moc

Podobnie jak w ubiegłym roku 17 listopada 2015r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Śniadanie Daje Moc”. Pomysłodawcą tej akcji był nauczyciel przyrody ze szkoły podstawowej. W tym roku szkolnym do akcji, która jest dedykowana szkole podstawowej przyłączyli się także uczniowie z gimnazjum – zatem cały Zespół Szkół we Wrześnicy edukował się teoretycznie i praktycznie w zakresie prawidłowego żywienia.
Celem tej ogólnopolskiej akcji jest:

  • zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;
  • przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia;
  • integracja dzieci i młodzieży poprzez zaplanowane wspólne działanie.

Nasza szkolna akcja była jednym z etapów realizacji programu pt. „Trzymaj Formę” oraz jedną z treści edukacji zdrowotnej, która w różnej formie jest realizowana na każdym etapie edukacji. Do przedsięwzięcia zostali zaangażowani wszyscy wychowawcy szkoły podstawowej i gimnazjum. Każdy z nich przeprowadził ze swoją klasą pogadankę dotyczącą właściwego odżywiania: analiza piramidy żywieniowej – dobór produktów żywieniowych, 12 zasad zdrowego odżywiania, kultura zachowania się przy stole, porady dotyczące właściwego sposobu mycia rąk. Kulminacyjnym momentem akcji było wspólne komponowanie a potem konsumowanie przygotowanych przez uczniów zdrowych wytworów kulinarnych. Na kolorowych stołach znalazły się sałatki owocowe, kolorowe kanapki, soki i inne bardzo wymyślne potrawy. Dzieci i młodzież stanęły na wysokości zadania. W klasach panowała miła atmosfera a zewsząd dochodził smakowity zapach. Jedno jest pewne nikt z uczniów tego dnia nie był głodny a każdy wychowawca miał wystarczająco dużo energii aby skutecznie spełniać się w pracy dydaktycznej i wychowawczej.