AKCJA CZYTELNICZA W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

„Zaprojektuj okładkę książki na nowo”– to hasło akcji czytelniczej naszej szkolnej biblioteki. Jest to jedno z zaplanowanych na ten rok szkolny działań rozwijających kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży. Chętni uczniowie zaprojektowali okładki popularnych i mniej znanych książek. Efekty ich pracy można zobaczyć na wystawce obok biblioteki.