70-lecie Szkoły

70-lecie Szkoły
Dyrektor i  Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej we Wrześnicy
serdecznie dziękują  wszystkim, którzy okazali życzliwość, pomoc i zaangażowanie w organizacji uroczystości z okazji
Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej we Wrześnicy. 

W imieniu całej społeczności szkolnej, wyrażamy głęboką wdzięczność :

• Fermie zwierząt futerkowych Figura
• Zarządowi Banku Spółdzielczego w Sławnie
• Pani Ewie Nasidłowskiej
• Pani Annie Wnuk
• Pani Elżbiecie Sandomierskiej
• Państwu Wioletcie i Krzysztofowi Sandomierskim
• Panu Krzysztofowi  Galik – Dyrektorowi OSW w Sławnie
• Państwu Bernadetcie i Wiesławowi Dowbuszom
• Panu Lechosławowi Szach  – sołtysowi Warszkowa
• Panu Mariuszowi Krzymińskiemu – sołtysowi Sławska
• Pani Agnieszce Szczepaniec – sołtys Wrześnicy
• Pani Bogumile Roman-Struś – Dyrektor SP w Staniewicach
• Pani Urszuli Miklasińskiej
• Pani Agnieszce Strzeleckiej
• Państwu Kseni i Marcinowi Motykowskim
• Państwu Ewelinie i Grzegorzowi Koniecznym
• Państwu Dorocie i Arturowi Drop
• Panu Grzegorzowi Nowak
• Panu Michałowi Gargas
• Panu Jarosławowi Buczkiewicz
• Pani Janinie Szczepanek – przewodniczącej KGW we Wrześnicy
• Pani Joannie Mrugalskiej
• Pani Bogumile Rogóż
• Pani Monice Duda
• Pani Dorocie Oliwa
• Pani Joannie Łojko–Kępa
• Pani Katarzynie Wdówka
• Pani Czesławie Wnuk
• Państwu Urszuli Wiktor –Żerman i Adamowi Żerman
• Pani Renacie Jęcek
• Pani Alinie Drzewieckiej
• Pani Teresie Strupiechowskiej
• Pani Dianie Sałankiewicz
• Pani Alicji Dudzińskiej
• Pani Justynie Hinz
• Pani Agnieszce Czarnuch
• Pani Małgorzacie Lęgowskiej
• Pani Justynie Piwowarczuk
• Pani Wioletcie Małoszyc
• Panu Ireneuszowi Jagielskiemu
• Członkiniom Zespołu Ludowego „Wrześniczanki”
• Absolwentom:  Esterze Szklarczyk,  Pawłowi Śpiechowiczowi,  Bartoszowi Duszyńskiemu i  Cezaremu  Żerman
• Pracownikom szkoły
• wszystkim Uczniom, którzy pomagali dekorować salę gimnastyczną oraz brali udział w części artystycznej uroczystości.

Dziękujemy również ks. proboszczowi J. Brzosko, ks. prałatowi M. Dziemianko i ks. proboszczowi L. Huszczonek

Dzięki pomocy  wszystkich w/w osób możliwa była organizacja tak pięknej, jubileuszowej uroczystości.  Dziękujemy serdecznie!

Iwona Duszyńska – dyrektor szkoły
wraz z całym Gronem Pedagogicznym
70-lecie Szkoły2 70-lecie Szkoły3 70-lecie Szkoły4 70-lecie Szkoły5 70-lecie Szkoły6