4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem

W Europie choroby nowotworowe stanowią najczęstszą przyczynę przedwczesnych i możliwych do uniknięcia zgonów. W związku z powyższym, opracowano „Europejski kodeks walki z chorobami nowotworowymi”, który zawiera wskazówki pomocne w ograniczeniu ryzyka wystąpienia raka. Przestrzeganie zasad ujętych w aktualnej wersji podręcznika z pewnością przyczyni się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Zapraszam do zapoznania się z Europejskim kodeksem walki z rakiem.

Europejski kodeks walki z rakiem