Datek za kwiatek

Grono Pedagogiczne i Wolontariusze

SKW we Wrześnicy

serdecznie dziękują za okazane serce i „Datek za kwiatek”.

Zebraliśmy dla Gabrysi 1220 złotych.

Zebrana kwota pozwoli Rodzicom Gabrysi na realizację serii tlenoterapii.

„Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.”

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

21 czerwca 2024 r. uczniowie zakończyli rok szkolny 2023/24 i rozpoczęli wakacje. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Sławno Pan Krzysztof Jędrzejczyk, który wręczył uczennicy kl. VIII – Hannie Tworek – nagrodę dla Najlepszego Absolwenta Gminy Sławno. Podczas uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, a także wolontariuszom, przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, uczniom z grupy teatralnej „Apogeum” i najlepszemu sportowcowi. W przebiegu uroczystości, w tym roku, znalazł się jeszcze jeden, bardzo szczególny punkt, związany z decyzją pani Iwony Duszyńskiej o rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły, którą pełniła przez 24 lata. W tej części było przemówienie przygotowane przez Radę Pedagogiczną, w którym przypomniano liczne działania Pani Dyrektor, zmieniające wizerunek naszej szkoły przez te liczne lata, a także występ artystyczny uczniów i nauczycieli. Do podziękowań przyłączyli się również rodzice, w imieniu których zabrała głos przewodnicząca Rady Rodziców, a także Wójt Gminy Sławno i pani kierownik Referatu Oświaty w Gminie Sławno. Ta część była pełna wzruszeń i życzeń, kierowanych do Pani Dyrektor, dotyczących realizacji własnych pasji i marzeń, a także wytchnienia po latach wytężonej pracy.

« z 13 »

Gmina Sławno – kraina edukacyjnych możliwości

Gmina Sławno w okresie od 03.06.2024 r. do 31.07.2025 r. realizuje projekt pn. „Gmina Sławno – kraina edukacyjnych możliwości”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

W ramach projektu zrealizowane zostaną poniższe działania:
– zajęcia wyrównawcze i podnoszące kompetencje, które będą odbywały się przy pomocy nowo zakupionych pomocy dydaktycznych, a także zajęcia dotyczące tolerancji,
– zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, w tym: gogli VR, monitorów interaktywnych, stacji pogodowych, kamer cyfrowych, laptopów, rowerów, sprzętów do aktywności sportowej i innych interaktywnych pomocy dydaktycznych,
– wyposażenie pracowni języka angielskiego; sal do zajęć teatralnych, filmowych, kaligraficznych, ekologicznych i artystycznych,
– wycieczki dla uczniów np. do muzeów, teatrów, Centrum Nauki, na targi pracy czy wycieczki krajoznawcze,
– program stypendialny,
– realizacja szkoleń w zakresie nowych metod nauczania dla nauczycieli, kursy oraz studia podyplomowe.

Ponadto szkoła w Bobrowicach zyska nową infrastrukturę sieciową, a także ogród do zajęć „Z naturą w przyjaźni” i „matematyką w terenie” oraz zajęć przyrodniczych.

 Grupą docelową projektu są:
– nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Sławno, tj. Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Szkoła Podstawowa w Sławsku, Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Szkoła Podstawowa we Wrześnicy, Szkoła Podstawowa w Żukowie.

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji 281 (K-136, M-145) uczniów i kompetencji/kwalifikacji 45 (K-38, M-7) nauczycieli, poprawę jakości i dostępności kształcenia ogólnego w 5 szkołach podstawowych na terenie gminy Sławno, poprzez doposażenie i wyposażenie szkół, w tym w infrastrukturę sieciową, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, realizacje bezpośredniego wsparcia, szkolenia i kursy oraz program stypendialny dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym i osiągających wysokie wyniki w nauce.

Wartość projektu: 1.202.688,18 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1.022.284,95 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Egzamin z języka angielskiego

Drodzy Ósmoklasiści!

Dziś przed Wami ostatni egzamin – egzamin z języka angielskiego. Podejdźcie do niego z wiarą w siebie i spokojem. Jesteście dobrze przygotowani. Znacie język angielski dużo lepiej niż się Wam wydaje. Skupcie się i napiszcie najlepiej, jak potraficie. Napiszcie tak, by po egzaminie każdy z Was mógł z dumą powiedzieć „Dałem radę”. Pamiętajcie, że sukces zależy od nas samych. Życzę Wam powodzenia i tradycyjnie trzymam kciuki za każdego z Was

Dyrektor Iwona Duszyńska